Bra att veta

 

Personuppgifter

För att kunna handskas med allt som berör din resa behöver vi sedvanliga personuppgifter såsom namn, adress, mobiltelefon, e-postadress, födelsedatum, specialdiet. Ibland kan vi behöva ytterligare uppgifter såsom passnummer, men i så fall tar vi kontakt.

Adresskartotek upprätthåller vi för att sända information om nya planer och resor. Där finns bara namn, adress och e-postadress. Säg till om du inte vill finnas på vår postningslista.

Vi ger inte ut personuppgifter till tredje part.

 

Varför behöver vi personuppgifterna?

Vi jobbar praktiskt. Det finns principer man kan teoretisera om men oftast är det praktiken som styr. Som exempel mobiltelefonen: vi ringer från kontoret om vi snabbt behöver reda ut något, eller om du står på vägkanten en tidig morgon och bussen är försenad, eller om du skulle tappa bort dig på en flygplats... Även andra uppgifter om dig frågar vi efter enbart för att göra vad vi kan för att din resa ska vara smidig, trygg och njutbar.

 

Specialdiet

I god tid före resan behöver vi få vetskap om eventuella specialdieter, allergier och rörelsehinder för att kunna tillgodose behoven. Vi vill påpeka att har man meddelat om specialdiet förutsätts man hålla sig till den under hela resan eftersom maten bokats på förhand.

 

Infobrev

Inför resan får du ett utförligt infobrev där praktiska saker reds ut för just din resa: tidtabeller, pass och id, valuta och pengar. Även klädsel, väderförhållanden, kom-ihåg-saker berörs. Ingår flyg får du ytterligare info om flyget. I infobrevet informeras även om eventuella ändringar i programmet.

 

Reseförsäkring

Visa av erfarenheten förutsätter vi – för vår skull, men främst för din skull – att du har en giltig reseförsäkring, för en sådan ingår inte i resans pris. Se över ditt försäkringsskydd före resan. En resenärsförsäkring med avbeställningsskydd är mångsidig och oftast heltäckande. Den skyddar dig t.ex. vid olycksfall eller plötslig sjukdom före eller under resan, ersätter eventuell särskild hemtransport, etc. Eller om något händer reskamraten eller nära anhörig före resan så du tvingas avboka.

 


Blomsterön Flor & Fjaere utanför Stavanger i Norge

 

Pass

Schengenavtalet som berör 26 länder och ”passfrihet” innebär inte "utan dokument". Man måste alltid kunna bestyrka sin identitet vid behov. För detta ändamål duger på resa utomlands två olika dokument: personligt pass (överallt i världen) samt av polismyndighet utfärdat identitetskort med foto (EU + några länder till). Kontrollera inför resan att din identitetshandling är i kraft. Beställ nytt pass/id-kort i god tid. Läs mera på um.fi under flikarna Resande > Före utlandsresan > Pass och andra resedokument.

Om du reser tillsammans med barn, kom också ihåg barnens behov av identifikation.

 

Namn på flygbiljetten

Vid flygresor är det viktigt att ditt namn i flygbokningen är samma och likadant stavat som i ditt pass eller på ditt identitetskort. Även om du i åratal använt exempelvis en förkortning eller ett smeknamn är det namnet i passet/på id-kortet som gäller för flygbiljetten. Däremot skriver vi gärna det namn du använder dagligdags i deltagarförteckningen.

 

Namnlista

Vi delar ut en namnlista som innehåller resenärernas namn, inget annat. På den här listan måste namnet inte vara exakt som i passet, här kan vi gärna skriva det smeknamn eller den förkortning du använder dagligdags. Listan delas ut först efter påbörjad resa, och efter fråga om någon motsätter sig det. Men meddela gärna på förhand om du inte vill att ditt namn skall framkomma på listan. Många resenärer uppskattar nämligen namnlistan.

 

Valuta, kreditkort, kontanter

Kreditkort är allmänt gångbara i de flesta länder. Om det behövs valuta (kontanter) på resan, växla gärna redan på hemorten eller ta ut från automat i utlandet. Närmare om pengar och valutor i informationsbrevet som skickas ut före resan.

 

Vaccinationer

För att förebygga sjukdom under och efter din semester är det ditt eget ansvar att i god tid innan resan undersöka vilka vaccinationer du behöver ta. Se ex. um.fi och flikarna Resande > Före utlandsresan > Hälsa och vaccin.

 

 


Flor & Fjaere - ett helt program med båttur, god mat och ögonfröjd!

 

Reseledare

Reseledaren är med för resenärernas skull. Vid kortare resor kan även chauffören ha rollen som reseledare. Reseledaren, liksom chauffören, står till tjänst i smått och stort när problem uppstår. Det är alltså av största vikt att dessa känner till problem som uppstår under resan: då, där och genast.

 

Anmälning och avbokning

Vi vill att du ska anmäla dig så tidigt som det bara är möjligt. Det är avgörande för att vi i tillräckligt god tid ska veta att vi har tillräckligt många anmälda för att genomföra resan. Då måste du också ha möjlighet att ändra dig och avboka. Det har du, dels för att vi är förnuftiga, flexibla och förstående, dels för att det i lag numera ges stora möjligheter för resenären att avboka. Skulle vi också ha orsak och rätt att behålla en del av de inbetalda pengarna, så skyddas du av reseförsäkringen. Resor under Covid-19 virusets oberäkneliga tidevarv är ännu mera flexibla vad gäller avbokning.

 

Anmälningsavgift / Bokningsavgift

Ofta men inte alltid delas en resas pris upp i anmälningsavgift, som vi fakturerar när du anmäler dig, och slutbetalning, som betalas ett par veckor före avresa. Anmälningsavgiftens storlek varierar beroende på resans pris och ifall vi betalar förskott till exempelvis ett flygbolag.

 

Vad ingår i resans pris

Det vi på Lindell Travel tycker man behöver för en bra resa räknar vi in i priset. Även andra aspekter som vi tycker bidrar till en viss standard på resan beaktas. Om du jämför med andra researrangörer och finner vår resa dyrare, kolla om den ändå är mera prisvärd? Vår absoluta strävan är nöjda resenärer framom många resenärer. Diskutera gärna med de som hittills gett oss sitt förtroende.

 

Barnrabatter

Barnrabatter är sällan angivna i reseprogrammet. Barn och familjer är mer än välkomna, och vi diskuterar gärna igenom hur en specifik resa är tänkt att genomföras. Då kommer kanske frågorna som är viktiga för barn och familjer fram, däribland barnpris och pris för hela familjen.

 

 


Flor & Fjaere - en höjdpunkt på resan men värt en egen resa

 

Enkelrum

Om du reser ensam och vi inte heller har någon du kan dela rum med så är du tyvärr tvungen att bo i enkelrum som ibland kan vara mindre och nästan alltid kostar lite mera. Vi diskuterar detaljerna när du bokar.

 

Minimiantal resenärer

Ett visst minimiantal deltagare fordras, av fler än en orsak, för att vi ska kunna genomföra en resa. Men om det bara är möjligt så genomför vi hellre en resa med liten grupp än ställer in. Varje deltagare kan vara avgörande, så anmäl dig så fort som möjligt. Om vi tvingas ställa in strävar vi till att meddela om det i så god tid som möjligt.

 

KKV:s resegaranti

Lindell Travel Team Ab är registrerad researrangör och har ställt resegaranti, allt enligt reglerna för researrangörer hos Konkurrens- och konsumentverket. Dina inbetalda pengar och din resa är alltså skyddade, och vi har rätt att sälja kombinerade resetjänster. En garanti hos Traficom ger oss också rätt att idka persontrafik med buss. Vi kan med andra ord även vara ansvarig researrangör för en förening eller grupp som själva inte är registrerade researrangörer.

 

Allmänna resevillkor

Resenären är skyddad enligt Allmänna paketresevillkor, se närmare på Konkurrens- och konsumentverkets sidor: kkv.fi/sv/ och sök tålmodigt under flikarna, eller använd följande länk: https://www.kkv.fi/sv/information-och-anvisningar/kop-forsaljning-och-avtal/avtal/standardavtalsvillkor/allmanna-paketresevillkor/

 

Viktigast av allt...

kommunikation! Fråga, red ut, diskutera, mejla, ring. Både före resan till kontoret och under resan med personalen. Hellre en fråga för mycket än en för lite. Att inte ställa en fråga kan visa sig dumt, men en ställd fråga kan inte vara dum.


Flor & Fjaere